thông dịch viên có sẵn

Phòng khám Sức khỏe Tình dục HNE ở Newcastle, Tamworth và Taree cung cấp dịch vụ miễn phí, riêng tư và bảo mật cho những người được coi như có nguy cơ nhiều nhất bị lây nhiễm qua đường tình dục.

Nếu bạn muốn lấy hẹn, hãy điền vào mẫu đơn dưới đây và nhân viên sẽ gọi điện thoại ba chiều kết nối bạn cùng với Thông dịch viên y tế để thảo luận lịch khám sức khỏe tình dục cho bạn.

Nếu chúng tôi không thể đặt lịch khám cho bạn, chúng tôi sẽ tìm dịch vụ khác để hỗ trợ giúp bạn.

Bạn không cần thẻ y tế Medicare khi đến kiểm tra sức khỏe tình dục tại các phòng khám của chúng tôi. Chúng tôi không dùng hợp đồng bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch như vậy cuộc hẹn sẽ không ̣được lưu trử trong hồ sơ bệnh án công ty bảo hiểm của bạn.

Thông dịch viên y tế tuyệt đối giữ bảo mật và là thành viên của nhóm chăm sóc sức khỏe.

Xin chờ hai ngày làm việc rồi nhân viên sẽ liên lạc với bạn về yêu cầu cuộc hẹn. Chúng tôi chỉ mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu và không khám bệnh vào cuối tuần.


1 |